پورخانعلی،مدیرجهادکشاورزی شهرستان رودبارطی اطلاعیه به کشاورزان مناطق رحمت ابادورستم اباداعلام کرد:

ازکلیه شالیکاران دومنطقه انتظار می رودپس ازبرداشت محصول برنج خوداقدام به کشت دوم نمایند.

رحمانی پور
تاریخ انتشار: یکشنبه 16 سپتامبر 2018 | 21:44 ب.ظ
ازکلیه شالیکاران دومنطقه انتظار می رودپس ازبرداشت محصول برنج خوداقدام به کشت دوم نمایند. درفک خبر؛ اطلاعیه؛ ✅از کلیه کشاورزان وشالیکاران زحمت کش دو منطقه رحمت اباد ورستم اباد انتظار می رود که پس از برداشت محصول برنج خود به صورت هماهنگ در اراضی شالیکاریی خود اقدام به کشت دوم در راستای محصولاتی چون گندم،جو،عدس،سیرو….نمایند،این اقدام درصورتی است که هم از طرفی کمک به کسب درامد برای خود کرده […]

درفک خبر؛

اطلاعیه؛

✅از کلیه کشاورزان وشالیکاران زحمت کش دو منطقه رحمت اباد ورستم اباد انتظار می رود که پس از برداشت محصول برنج خود به صورت هماهنگ در اراضی شالیکاریی خود اقدام به کشت دوم در راستای محصولاتی چون گندم،جو،عدس،سیرو….نمایند،این اقدام درصورتی است که هم از طرفی کمک به کسب درامد برای خود کرده اند وهم مزارع شالیزاری برای سال زراعی جدید از وجودانواع افات در امان خواهد ماند.

✅لازم به ذکر است، که دو منطقه رحمت اباد ورستم اباد بالغ برسطحی معادل 2 هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که می تواند با اقدام کشت دوم به صورت هماهنگ رونق اقتصادی مناسبی برای کشاورزان مناطق داشته باشد.

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رودبار

آخرين اخبار
پر بحث ترين
ویروهاستینگ
پست بانک رضایی
لاستیک فروشی حبیبی
زیتون حاج صفری و پسران
کانال تلگرام درفک خبر
کانال درفک خبر
محل كد آمار