علی امیدی افزود : در بازرسی از وانت بار این 2 متخلف ، یک و نیم تن چوب از گونه راش و ممرز کشف کردند.

وی  گفت : این 2 قاچاقچی که به دلیل تخلفات قبلی ، دوران محکومیت خود را می گذارندند ، از مسئولان زندان مرخصی  گرفته بودند .

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودبار افزود : متهمان هنگام دستگیری ، با چاقو به ماموران حمله ور شدند.

پ.ن:

قابل ذکر است یکنفر از قاچاقچیان اصالتی بره سری و یکنفر از بخش سنگر بوده است

بنا بر گزارش های وارده طبق اظهار شاهدان ماجرا  قاچاق چوب به دفعات در این منطقه اتفاق افتاده است و بیش از ۲۰ تن گزارش شده بود حال چقد سهم این دو متخلف بوده و مابقی را چه کسانی قاچاق کرده اند سوالی است که افکار عمومی دارند و این رسانه صدق و کذب ماجرا را پس از طی مراحل قضایی به اطلاع خواهد رساند