یادداشت روز؛

 سیاست نخبه گرایی 

سید حسین فتاحی
تاریخ انتشار: جمعه 20 اکتبر 2023 | 18:57 ب.ظ
 سیاست نخبه گرایی  توسعه یک شهر در ابعاد گوناگون گاهی مستلزم روش هایی خارج از عرف سنتی می باشد. پدیده های سیاسی و اجتماعی یک شهر در جهت ترسیم یک افق میان مدت با روش مکمل های غیر معمول گره گشای معما های بی پاسخ است. روش هایی که برای رسیدن به اهداف اصلی؛ ابعاد داخلی و خارجی […]

توسعه یک شهر در ابعاد گوناگون گاهی مستلزم روش هایی خارج از عرف سنتی می باشد. پدیده های سیاسی و اجتماعی یک شهر در جهت ترسیم یک افق میان مدت با روش مکمل های غیر معمول گره گشای معما های بی پاسخ است. روش هایی که برای رسیدن به اهداف اصلی؛ ابعاد داخلی و خارجی را با تلفیق فرعیات یک موضوع و اصل آن هدف برنامه های خود قرار داده تا خروجی آن کلید حل مسئله باشد.

 

پازل شطرنج نه بازی شطرنج

 

آینده نگری از مسائل و پیش بینی حوادث سیاسی، اجتماعی در بالاترین سطح راهکاری جهت مدیریت هوشمندانه وقایع به منظور ارتقای توسعه یک شهر در ابعاد مختلف قلمداد گردیده و تجربه نشان داده که نخبگان همواره چراغ راه اصلی مسیر توسعه قلمداد میگردند و ادغام نگاه سنتی با جریان فکری مدرن که ناشی از توسعه عصر جدید است؛ یک تفکر توسعه طلبی با زیر بنای مدیریت صحیح و با نگاه آرمانی به جامعه متولد خواهد شد که این جریان مبنای توسعه همه جانبه را اولا در گام نخست در میان مدت و بلند مدت می نگرد و ثانیا در گام نهایی با پیشبرد نگاه نوگرایانه تخصصی و دید وطن خواهی با چاشنی سیاست انقلابی و عدم وابستگی و با جهش تولید چه تولید علم و چه فکر بسنجد

 

باید به نکته توجه نمود که حذف هر بخش نه یک نقص، بلکه اصل موضوع را تحت الشعاع قرار خواهد داد و نتیجه مطلوب حاصل نمیگردد

 

در بخش خواص همه مهره ها خواص نیستند

 

شاید تفکیک عوام از خواص سهل باشد لکن در انتخاب خواص ها تفکیک خواص به ریز و درشت یا رنگ و ظاهر محدود نمیگردد. باطن یک خواص در تولید فکر و هسته آن نهفته است. چنانچه یک جامعه به دو دسته عوام و خواص تقسیم گردد؛ جریان آگاه در امور تصمیم گیری الزاما در قالب افراد خاص به معنی کلی تقسیم نمیگردد گویی همین امر خود نیز بر مبنای تولید فکر ، سن، تخصص و سیاست استوار است. فکری که زاییده تحلیل و فهم است با اتصال به تخصص و تجربه سنتی یک جامعه ، خواص را تشکیل و در نهایت رشد را نمایان میکند. حال اگر در انتخاب ها مهره هایی که تابع جوند و نگاه غیر علمی و تخصصی و گاها جریان هدف دار سیاسی را در الویت قرار میدهند را در راس تصمیم گیری ولو در قالب یک بخش کوچک مدیریتی و تصمیم گیری قرار دهیم ؛ قطعا در افق میان مدت در همان ایستگاه اول باز خواهیم ماند

 

جان کلام :

 

مراد از خواص صاحب لباس یا جنسیت نیست. نخبگان یک جامعه در هر جایگاهی که با الهام از واقعیت ها مسائل و قضایا را درک نموده و در تصمیم گیری ها تمام جوانب یک جامعه را از دید علمی و عقلی و سیاست فراجناحی سر لوحه کار خویش قرار دهند؛ شاهد تحول نوین در مجموعه های مختلف خواهیم بود

 

شناسایی خواص از عوام به معنای دو پارچه نمودن جامعه نیست بلکه کشف فکرهایی است که در جهت توسعه از سایر سطوح متمایز میگردند لذا خواص که متشکل از دانش آموختگان و نخبگان و پیشکسوتان هر شهر هستند که در قالب جامعه خواص تقسیم میگردند لذا کشف خواصی که در جبهه حق و با مدیریت علمی و دید وسیع از شرایط یک جامعه در آزمون استقلال طلبی ،سیاست عدم وابستگی و تولید فکر و پرورش نخبه ای دیگر و با نگاه ملی و توسعه خواهی همه جانبه به جامعه و شهر می نگرد ملاک انتخاب و در راس قرار دادن امور و سپردن هدایت کشتی یک جامعه در دریای پر تلاطم است

 

برای جستجوی نخبگان نخست یک گام به عقب برداشته و بذری قوی که همان نونهالان و نوجوانان این مرز و بوم هستند را جهت تولید و پرورش نخبه کاشت نموده و باشد که نظام جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب با مدیرانی متخصص از منظر علمی و با نگاه انقلابی و عدم وابستگی و در تولید ؛ محصولی بی نظیر برای کشور و شهر خویش برداشت کنند.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
ویروهاستینگ
پست بانک رضایی
لاستیک فروشی حبیبی
زیتون حاج صفری و پسران
کانال تلگرام درفک خبر
کانال درفک خبر
محل كد آمار