دو نیروگاه خورشیدی با هزینه معادل چهار هزار میلیارد ریال در شهرستان رودبار احداث میشود

جلسه مدیران شرکت صاایران با دکتر چگینی نماینده مردم شریف شهرستان رودبار، استاندار گیلان جناب دکتر عباسی، معاون برنامه ریزی اقتصادی استاندار، فرماندار مکتبی شهرستان رودبار مهندس عموپور و جمعی مدیران استانی در دفتر استاندار در خصوص نحوه اجرایی ساخت دو نیروگاه خورشیدی در جمال آباد لوشان و علی آباد منجیل برگزار شد استاندار گیلان … ادامه خواندن دو نیروگاه خورشیدی با هزینه معادل چهار هزار میلیارد ریال در شهرستان رودبار احداث میشود