یادداشت روز؛

وظیفه ما حفظ نمادها برای هویت نسلهای آینده است

مجتبی حسین پور
تاریخ انتشار: جمعه 2 جولای 2021 | 16:18 ب.ظ
وظیفه ما حفظ نمادها برای هویت نسلهای آینده است اتحادی مقدس به بلندای تاریخ/وظیفه ما حفظ نمادها برای هویت نسلهای آینده است. “نام عمارلو(امارلو) نمادی از پیوند قلبی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بین این ایل باستانی و کهن با قدمت بیش از ۳۰۰۰ ساله در منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه از سوریه،ترکیه، عراق تا خراسان و گیلان و… در مجموع حوزه تمدنی ایران بزرگ […]

اتحادی مقدس به بلندای تاریخ/وظیفه ما حفظ نمادها برای هویت نسلهای آینده است.

“نام عمارلو(امارلو) نمادی از پیوند قلبی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بین این ایل باستانی و کهن با قدمت بیش از ۳۰۰۰ ساله در منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه از سوریه،ترکیه، عراق تا خراسان و گیلان و… در مجموع حوزه تمدنی ایران بزرگ است ، نامی که خود به تنهایی دلیلی از پیوندی عمیق با عقبه ای تاریخ ساز دارد و هم زمان یک پل ارتباطی با هم زبانان و دیگر اقوام را در برمی گیرد”.

از دوران باستان و شکل گیری اتحادیه قدرتمند مادبر پایه وحدت اقوام که بعدها سبب تشکیل کشورایران شد.براساس کهن ترین مستندات و منابع تاریخی یکی از هسته های اصلی آن اتحادیه کردهای کرمانج بوده اند. درکنار دیگر اقوام بومی و باستانی ایران که خود این از معجزات و برکات این سرزمین همیشه موحد بوده، این نام ها و نشانه ها بوده اند که مانند نمادهایی در تاریخ پر فراز و نشیب این آب و خاک مقدس باقی مانده اند و نسلها را به ژرفای تاریخ واتصال به هویت آنان پیوند زده اند.

دردورانی که تمدنهای محلی در چهار گوشه ایران بزرگ شکل گرفتند از تمدن محلی ماناها تا تمدن محلی مارلیک از جام زرین حسنلو تا جام زرین مارلیک این نیاکان اقوام پر افتخار این کشور از کرد ،دیلم،آذری،تات،گیل و…بوده اندکه همه به سهم خود در شکل گیری تمدنی ارزشمند ودر ابعاد وسیع ترواحددرتاریخ نقش آفرینی کرده اند. و به گواه تاریخ دانان شباهت های بین تمدن های محلی از شمال تاغرب ایران از نقش ونگارها درجامها و ظروف ومعماری نشان از پیوندی ناگسستنی بین اقوام در پنهای این سرزمین بزرگ راحکایت می کند .بسیار قبل تراز سلسه های هخامنشیان واشکانیان وساسانیان…

و دگر بار به گواه زبانشانها وجود واژه های واحد واشتراکات زبانی دراقوام ایرانی و ریشه مشترک بسیاری ازآنها دلیلی دیگر از ارتباطات بین اقوام این سرزمین است که پیوندها رابه بیش از ۵۰۰۰ هزار سال می رساند ونه ۲۷۰ سال  !!!

واما از همه مهمتردرمقطعی از تاریخ سرنوشت سازاین سرزمین که اقوام ایرانی پای هویت مذهبی ،فرهنگی و ملی خود ایستادند،دورانی که شاه اسماعیل صفوی که پیشینه پدری اش به اکراد سنجاری باز می گردد که به اردبیل مهاجرت کرده بودند وشاه اسماعیل درکودکی به گیلان می آید ودر دامان دیلمیان به وسیله آموزه های شیعه رشد می یابد وبعد ها با اتحاد اقوام مختلف بعداز سالیان ایرانی قوی را شکل می دهد ودراین بین کردهای کرمانج به فرماندهی حاج رستم بیگ در پاسداری و پاسداشت ایران و مذهب شیعه در رکاب شاه اسماعیل درکنار دیگر هموطنان و اقوام مانند دیلم،آذری،گیل،تالش و فارس و… جان تقدیم هویت ایرانی واسلامی کردن و نقش آفرینی پررنگی در شکل گیری امپراتوریهای صفویه و بعدها افشاریه راداشتند.واین اتحاد اقوام کهن در دفاع مقدس این ملت بزرگ وبه برکت خون شهداء شکلی شکوهنمدتر به خودگرفت وچشم جهانیان را خیره این اعجاز و نشانه الهی کرد.

لذاتقویت اشتراکات و تکیه برای مولفه‌های هویتی ،فرهنگی وزبانی دردورانی که بزرگان ودلسوزان درکنار وجهه دینی ومذهبی برحفظ واحیای میراث گرانبهای گذشته گان از زبان و پوشش تاآداب و رسوم محلی نیکودر این کوران نبردجهانی علیه فرهنگ ایرانی و اسلامی این ملت بزرگ وموحد تاکید می کنند .می طلبد فعالان رسانه ای و دلسوزان حقیقی به دیده مثبت و احترام به نمادها و مسایل مطرح شده بنگرند و از مسولین مطالبه وتقاضای فضای برابر دراین زمینه ها را داشته باشند.

وقتی نام زیبای دیلمستان را نشانه ارتباط هویتی فراتر ازمرزها و تقسیمات می دانیم لیکن بیان نام زیبای عمارلو به اشکال مختلف را هم نشانه ارتباط های هویتی واجتماعی بین مردم می دانیم و بیان هیچکدام آنها را نفی قوانین نمی دانیم.

و حالا که موضاعات گردشگری به دلیل خلاءهای ساختاری و فرهنگی دچار آسیب های فراوانی شده کاش فضاهایی توسط اصحاب رسانه ها ودلسوزان حقیقی ترسیم می شد وبشود که در کنارحفظ فضاوتغییرنکردن بافت بومی جمعیت به دلیل فروش زمینها که همان هدر دادن ثروت نسلهای آینده است هم زمان در اماکن طبیعی و گردشگری لباسهای زیباو فاخر کرمانجی ودیلمی وآداب زیبای محلی و فرهنگی جلوه می کرد نه فرهنگ مهاجم و بیگانه غربی که آسیب های فراوانی را به همراه دارد…

توفیق روزافزون همه مسولین ،اصحاب رسانه و دلسوزان حقیقی در خدمت به فرهنگ و هویت اقوام کهن این سرزمین مقدس را از خدای متعال خواستارم .

برادر کوچک شما مجتبی حسین پورعمارلویی(برارودی)

#نام_عمارلو_را_برگردانید

آخرين اخبار
پر بحث ترين
ویروهاستینگ
بازرگانی آهن آلات خانی
لاستیک فروشی حبیبی
زیتون حاج صفری و پسران
کانال تلگرام درفک خبر
کانال درفک خبر
محل كد آمار