وی ادامه داد: در همین خصوص ادارات راهداری استان با توجه به امکانات، نیروی انسانی و ماشین‌آلات راهداری موجود در هر منطقه، این طرح را وارد مرحله عملیاتی کردند که اجرای آن همچنان ادامه دارد و امید داریم تا پایان خرداد ماه بتوانیم طرح را به پایان برسانیم.

وی در توضیح اقدامات انجام شده در طرح ادامه داد: حدود ۱۴ هزار و ۸۱۲ متر مربع لکه‌ گیری، حذف چاله و خرابی آسفالت، ۳۰۸ هزار و ۸۲۶ متر تصدیع حریم و اصلاح شیب شیروانی راه، ۴۰۵ کیلومتر پاک سازی شانه و حاشیه راه، ۳۰ هزار و ۸۱۱ متر شانه‌ سازی، تعریض و اصلاح افتادگی شانه راه، ۲ هزار و ۷۸۰ مورد اصلاح، تعمیر و رنگ‌آمیزی پایه تابلوها، تجهیز روشنایی مصنوع و حذف تابلوهای نادرست و غیر ضرروی، ۷۸ مورد اصلاح و تخلیه قنوها و مصالح از حاشیه، کنار راه و پشت دیوارهای حائل، هزار و ۳۹ مورد شست‌وشو و رنگ‌آمیزی ابنیه فنی موجود مانند دیوارهای حائل، پل‌های عابر پیاده، گالری‌ها، دیواره تونل‌ها، حفاظ بتونی و موارد مشابه، ۲۱۰ کیلومتر خط کشی با اولویت خطوط میانی که ۵۱ کیلومتر آن در راه‌های شریانی بود، ۱۰۷ مورد هدایت آب و رادیو بریدها، ۱۴ مورد نرده گذاری و درزگیری انبساط پل‌ها، ۱۳ کیلومتر روشنایی نقطه‌ای و طولی تونل‌ها، اصلاح و تعمیر ۳۷ مورد روشنایی نقطه‌ای، ۶۶۵ متر مربع رنگ‌آمیزی سرعتگاه‌ ها، ۱۱۶ کیلومتر علف تراشی حاشیه محور و رفوژ میانی راه‌ها از جمله اقدامات بود که در طرح راهداری محوری انجام شد و هم‌ اکنون هم در حال انجام است.

مرادی در مورد مشکلات طرح افزود: کمبود نیروی انسانی به ویژه راهدار و عمر بالای ماشین‌ آلات راهداری از جمله مشکلاتی است که در اجرا شاهد آن هستیم، با توجه به نوع اقلیم و وضعیت جغرافیایی گیلان راهداری محوری، یکی از الزامات استان است که رنگ‌آمیزی و شست‌وشوی پایه علائم، بوته زنی و علف تراشی با توجه به نوع آب‌ و هوا به سرعت باید انجام شود و نیاز است که همیشه به‌روز باشد.

مدیر کل راهداری گیلان اضافه کرد: این مقدار کار در وسعت ۱۳ هزار کیلومتر راه استان توسط ۶۳ نفر کارگر راهدار صورت می‌گیرد و ۶۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری ما فاقد راننده هستند و به طور متوسط می‌توان گفت به ازای هر ۲۱۱ کیلومتر یک نفر راهدار داریم و با توجه به حجم کار، نیازمند تامین نیروی انسانی با تجربه کافی هستیم.

وی در پایان به این نکته هم اشاره کرد که از دیگر مشکلات ما در این طرح، عدم تامین اعتبار کافی برای عملیات راهداری نظیر خط‌کشی گاردریل و حفاظ‌های بتونی، علف‌تراشی حاشیه راه‌ها و لکه‌گیری راه‌های حوزه استحفاظی استان است که البته مساعدت راهداری انجام شده، اما نیازمند تقویت آن هستیم