توصیه های سازمان جهاد کشاورزی به کشاورزان در روزهای برفی:

کشاورزان با رعایت نکات ایمنی از بروز خسارت های احتمالی جلوگیری کنند

پورمحمدی
تاریخ انتشار: شنبه 27 ژانویه 2018 | 11:08 ق.ظ
کشاورزان با رعایت نکات ایمنی از بروز خسارت های احتمالی جلوگیری کنند 🔴کشاورزان با رعایت نکات ایمنی از بروز خسارت های احتمالی جلوگیری کنند. 💥درفک خبر؛توصیه های سازمان جهاد کشاورزی به کشاورزان در روزهای برفی : 🔺برای جلوگیری از ترک خوردگی تنه ی درختان نسبت به سفیدکردن تنه با دوغاب آهک ، ۴ کیلوگرم آهک در یک بشکه ۲ هزار لیتری آب یا کائولین ۲ درصد اقدام […]

🔴کشاورزان با رعایت نکات ایمنی از بروز خسارت های احتمالی جلوگیری کنند.

💥درفک خبر؛توصیه های سازمان جهاد کشاورزی به کشاورزان در روزهای برفی :

🔺برای جلوگیری از ترک خوردگی تنه ی درختان نسبت به سفیدکردن تنه با دوغاب آهک ، ۴ کیلوگرم آهک در یک بشکه ۲ هزار لیتری آب یا کائولین ۲ درصد اقدام شود.

🔺 برای کاهش خسارت ناشی از سرما و یخبندان، تنه ی نهال ها با کاه و کلش، فوم یا گونی بسته شود.

🔺 در صورتی که سنگینی برف خطر شکستن شاخه را به همراه نداشته باشد، با توجه به نقش حفاظتی آن برای درختان در مقابل یخبندان، برف موجود روی درختان را روی شاخه ها نگه دارید.

🔺 نسبت به محکم نمودن پایه ها و سیم مهار به منظور جلوگیری از خم شدگی پایه ها و شکستن درختان کیوی اقدام شود.

🔺 برای جلوگیری از نشستن برف روی تاج درخت کیوی و جلوگیری از شکستن شاخه قبل از بارش برف🌨 هرس زمستانه درختان موثر است.

🔺 در زمان بروز تنش و بلافاصله پس از یخبندان هیچ گونه محلول پاشی تغذیه ای صورت نگیرد.

🔺 آبیاری درختان ۴۸ ساعت پس از بروز یخبندان، مقاومت گیاه را در برابر سرما بالا می برد. آبیاری بارانی نیز باعث کاهش اثر سرما در تاج درختان می شود.

🔺 وجود علف های هرز بین ردیف های درختان باعث کاهش اثر سرمای ناشی از یخبندان خواهد شد.

🔺 در نهالستان هایی که اقدام به تولید نهال در فضای باز می کنند، در صورت بارش برف نهال ها را به صورت خوابیده قرار دهید تا زیر پوشش برف مدفون شوند و تا زمان ذوب شدن برف🌨 در همین حالت باقی بماند.

@dorfakkhabar
🌏نشریہ الڪترونیڪی درفڪ خبر

آخرين اخبار
پر بحث ترين
ویروهاستینگ
پست بانک رضایی
لاستیک فروشی حبیبی
زیتون حاج صفری و پسران
کانال تلگرام درفک خبر
کانال درفک خبر
محل كد آمار