یادداشت روز؛

هیس! انتقاد ممنوع

حمید طالبی
تاریخ انتشار: جمعه 6 می 2022 | 09:19 ق.ظ
هیس! انتقاد ممنوع تغییر برخورد مسئولین در قبال نقادان یکی از خصوصیات بارز و تاثیرگذار مسئولین ومدیران موفق نقد پذیری و مشورت گرایی آنان می باشد، مدیران ومسئولین موفق نقد و نقادی را یک فرصت برای رشد و ترقی و ارتقاء برای خود می پندارند و بشدت از آن استقبال می کنند، اما مدیران ومسئولین نقد ناپذیر و […]

تغییر برخورد مسئولین در قبال نقادان

یکی از خصوصیات بارز و تاثیرگذار مسئولین ومدیران موفق نقد پذیری و مشورت گرایی آنان می باشد، مدیران ومسئولین موفق نقد و نقادی را یک فرصت برای رشد و ترقی و ارتقاء برای خود می پندارند و بشدت از آن استقبال می کنند، اما مدیران ومسئولین نقد ناپذیر و مشورت ناپذیر بر عکس گروه اول نقد ونقاد را به دیده یک تهدید و مانع برای خود دانسته و با اتکال و اتکاء به هر وسیله وابزاری سعی در برخورد و دوری از نقد ونقادان می نمایند با این تصور که پایه های پست ومقام و منصب خویش را حفظ و حراست نمایندوبرای حفظ جایگاه خویش حاضر به نشان دادن هرگونه عکس العمل و واکنشی و رفتاری بدور از اخلاق وخصایل اخلاقی برای نابودی و از پیش پای خویش راندن نقادان هستند.

متاسفانه این روزها شاهد چنین رفتارهای سخیف و بدور از اخلاق و انسانیت و یا حتی بهتر عنوان گردد سوء استفاده از موقعیت ومنصب و جایگاه و ارتباطات خود از سوی برخی مسئولیت داران که جایگاه فعلی خود را مدیون انتخاب مردم نه انتصاب دولتی هستند می باشیم که بواسطه پایین بودن آستانه تحمل نسبت به نقدهای صورت گرفته در رسانه های مجازی و مراجعات حضوری متوسل به سوء استفاده از ارتباطات خود با مسئولین تلاش در حتی بیکار نمودن و از کار برکنار کردن منتقدین خود می نمایند،در موقعیت زمانی که تمامی هم وغم مسئولین و دست اندکاران خلاصه شده در ایجاد موقعیت های شغلی برای جوانان بیکار و به وجود آوردن شرایط مناسب درآمدی جهت حتی تشویق به تاهل وازدواج لاکن چرایی رفتار بدور از انسانیت این چنین افرادی که البته اتصال آنان به انسان بودن را باید با کمی شک‌و تردید نگریست برای جلوگیری از اشتغال منتقدین خود برای هیچ انسان اخلاق مدار روشن نمی باشد.

متاسفانه نتیجه رفتارهای بی تفاوتانه برخی شهروندان در زمان تعیین سرنوشت خود و شهر خود منجر به وارد عرصه مسئولیت داری اشخاصی می‌شود که هیچگونه شایستگی برای قبول این مسئولیت‌ها ندارند و نهایت امر بایستی شاهد هم باند بازیهای پشت صحنه ای و هم عدم رشد و تعالی امورات شهری و بالاخره مشاهده رفتارهای اینچنینی باشیم. در پایان باید اشاره کنیم در صورت ادامه تلاش‌های مذبوحانه آنان در راستای برخورد و حذف منتقدین و به خطر انداختن شغل ومنابع درامدی آنان نسبت به روشنگری چهره این افراد اقدام خواهیم کرد تا شهروندان و مردم بهتر با چهره واقعی آنان آشنا شوند.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
ویروهاستینگ
بازرگانی آهن آلات خانی
لاستیک فروشی حبیبی
زیتون حاج صفری و پسران
کانال تلگرام درفک خبر
کانال درفک خبر
محل كد آمار