یادداشت روز؛

نقدی بر تصمیم عجیب شورای اصلاح طلبان شهرستان رودبار!

مرتضی عباسپور مارلیکی؛
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 فوریه 2020 | 18:23 ب.ظ
نقدی بر تصمیم عجیب شورای اصلاح طلبان شهرستان رودبار! درفک خبر/چندی پیش شورای اصلاح طلبان شهرستان رودبار طی اعلانی غیر رسمی اعلام کردند در انتخاب یازدهم شهرستان رودبار از هیچ یک از نامزدهای شهرستان حمایت نمیکند. این در حالیست که شورای مذکور پس از سالها انفعال و کم اثری، در دوره ی دهم با حمایت وانسجامی بی نظیر و هماهنگ با شورای اصلاحطلبان استان […]

درفک خبر/چندی پیش شورای
اصلاح طلبان شهرستان رودبار
طی اعلانی غیر رسمی
اعلام کردند در انتخاب یازدهم شهرستان رودبار از هیچ یک از نامزدهای شهرستان حمایت نمیکند.
این در حالیست که شورای مذکور
پس از سالها انفعال و کم اثری،
در دوره ی دهم با حمایت وانسجامی
بی نظیر و هماهنگ با شورای اصلاحطلبان استان و کشور نامزد مورد حمایت خود را به کرسی مجلس دهم رساند. با اینکه
میتوان از منظر آرمانهای اصلاح طلبی نقدهای فراوانی به عملکرد سیاسی دکتر جمالی در مجلس دهم برشمرد
اما آیا با توجه به مقدورات و محذورات موجود و با نگاهی واقعگرایانه، نمیتوان
عملکرد سیاسی نماینده دهم
را در مقایسه با نمایندگان ۹دوره پیشین شهرستان،قابل دفاع دانست؟ به زعم نگارنده
رویکرد سیاسی وکیل دهم
طی این دوره همواره بر مدار
مهر و مدارا و بر اساس شایستگی های مدیریتی و فارغ از گرایشهای صِرف سیاسی بوده است
برای نخستین بار در تاریخ سیاسی شهرستان از بالاترین مناصب
سیاسی تا مدیریت و معاونتهای برخی ادارات شهرستان در دست اصلاح طلبان قرار گرفت.آنچه بر اساس واقعیات موجود میتوان استنباط نمود اینست که
نگاه نماینده دهم،فراهم نمودن فرصت برابر برای همه ی طیفهای سیاسی بوده است.
هرچند به زعم نگارنده، توفیقش در این مهم بیش از ۴۰درصد نبوده،اما از درصد نزدیک به صفر ادوار نُه گانه پیشین بسیار بالاتر بوده است.
در سطح اجتماع نیز بستر آزادی رسانه ها و آزادی بیان برای منتقدان حتی در حد ورود به حریم شخصی نماینده و مدیران وقت علیرغم ادوار پیش فراهم بوده و با هیچ برخورد رادیکال، تند و خشنی روبرو نشده است.
امروزه اوضاعی که اصلاح طلبان شهرستان به آن دچار هستند بیش از اینکه متاثر از عملکرد سیاسی منتخب دهم باشد.
نتیجه نبود انسجام سازمانی درست
و مسدود بودن راه ارتباطی اش با بدنه ی انبوه اجتماعی و برتری جویی
اعضای آن نسبت به هم بوده است.

فعالان سیاسی و
بدنه ی اجتماعی این طیف
هنوز امیدوار به اتخاذ
تصمیمات خردمندانه یا در صورت پافشاری بر تصمیم اخیر،
صدور بیانه ای رسمی همراه با بیان شفاف دلایل منطقی و مستند آن هستند.

م.عباسپور
فعال سیاسی و
رسانه ای اصلاح طلب

آخرين اخبار
پر بحث ترين
ویروهاستینگ
فروشگاه استوک ایران
لاستیک فروشی حبیبی
زیتون حاج صفری و پسران
کانال تلگرام درفک خبر
دکتر لیلا پور نظری
محل كد آمار