یادداشت روز،سخنی با فرماندار بومی رودبار؛

به مدیریت غیر علمی و به اصطلاح دیمی و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و خلق السّاعه که در تراز مردم این سامان نیست پایان داده شود.

سعید خوشدوز گنجه
تاریخ انتشار: شنبه 30 مارس 2019 | 19:51 ب.ظ
به مدیریت غیر علمی و به اصطلاح دیمی و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و خلق السّاعه که در تراز مردم این سامان نیست پایان داده شود. (از بخشداری فشافویه تا فرمانداری رودبار) درفک خبر/کلید فرمانداری رودبار اینک به دست کسی سپرده شده است که در سطوح مختلف مدیریت داشته. جناب آقای ضیایی عزیز، به هر تقدیر اکنون نوبت به حضرتعالی رسیده که در قامت فرماندار ظاهر شده و سکان مدیریتی شهرستان رودبار را به دست گیرید و این فرصتی است طلایی […]

(از بخشداری فشافویه تا فرمانداری رودبار)

درفک خبر/کلید فرمانداری رودبار اینک به دست کسی سپرده شده است که در سطوح مختلف مدیریت داشته.
جناب آقای ضیایی عزیز، به هر تقدیر اکنون نوبت به حضرتعالی رسیده که در قامت فرماندار ظاهر شده و سکان مدیریتی شهرستان رودبار را به دست گیرید و این فرصتی است طلایی که بتوانید با ارائه خدمات شایان ، هم در اذهان مردم خوب سرزمین شکوفه های زیتون نام نیکی از خود بر جای بگذارید و هم در استانداری و البته مهمتر از همه در پیشگاه خداوند.

لازم دانستم توجه جنابعالی را به نکاتی در مورد مسائل مختلف جلب نمایم
به مدیریت غیر علمی و به اصطلاح دیمی و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی و خلق السّاعه که در تراز مردم این سامان نیست پایان داده  شود.هر چند مدیران خدوم و کارآمدی نیزدر این عرصه وجود دارد که باید از خدمات آنان تقدیر و تشکر بعمل آید.

اولین اقدام تدوین یک برنامه کاربردی که مبتنی بر تعقل ، آینده نگر،دانش محور ،مشارکت پذیر و عزم راسخ برای تحقق آن وجود داشته باشد.

مدیران ادارات برنامه های کوتاه مدت،میان مدت وبلند مدت در حوزه تصدیگریشان را به فرمانداری اعلام تا در کمیته برنامه ریزی شهرستان راهکارهای مناسب برای اجرایی شدن آن در نظر گرفته شود

همانطور که فرماندار خود را حاکمِ برخاسته از رأی (غیر مستقیم) مردم می داند، بایستی شهروندان را نیز حاکم و ناظر بر کارهای خود بداند و در این میان از نقش نیروهای متخصص و توانمند مردمی غافل نبوده و از طرفی نیز با ایجاد فضای باز رسانه ای، اجازۀ نظارت و نقد سازنده را به رسانه ها داده و این دو مهم را به عنوان رابطی بین خود و مردم تلقی کند نه به عنوان مخالفین خود.

برگزاری همایش علمی و تخصصی با عنوان (سرزمین شکوفه های زیتون آینده مشترک ما)که مهمترین حسن آن مشارکت اصحاب فکرجهت ارایه ایده های نو وکاربردی نمودن آن ایده ها و تئوریهابه عنوان سندجامع توسعه شهرستان که از لحاظ اجرایی قابلیت وثاقت خواهد داشت.

فرمانداری محور همدلی برای هم افزایی گروههای سیاسی باشد.چون هر گونه اختلاف و تشتّت موجب هدر رفتن توانایی ها خواهد بود.هر چند مجادله”احسن”علاوه برداشتن برکات فراوان ، همگان را به آرامش و اتحاد رهنمون خواهد ساخت.

ظرفیت های عظیم شوراها و دهیاران که “امنای قوتمند”و نقش بی بدیلی در عمران وآبادانی دارند نباید مورد بی مهری قرار گیرندوبخشداری مرکزی باید با مدیریت هوشمندانه برای به فعلیت رساندن پتانسیل ها برنامه راهبردی طراحی و هر سه ماه گزارش جامعی از میزان عملکردهارا به اطلاع فرمانداری وافکار عمومی رسانده که نتیجه این امر میدان رقابت برای آنان فراهم خواهد شد!
برنامه عاجلی برای نجات کاشت،داشت و برداشت محصولات کشاورزی شهرستان طراحی گردد.

پیشنهاد ویژه می گردد مدیران بخش کشاورزی میز کارشان را در دل زمین های زراعتی مستقر نمایند تا کشاورزان زحمت کش جنس مدیران را از نوع خودشان بدانند که این امر رغبتشان را برای ادامه کار مضاعف خواهد ساخت.

حضور مدیران کل در شهرستان به عنوان یک برنامه باثبات در تقویم اجرایی گنجانده شود.

 

آخرين اخبار
پر بحث ترين
ویروهاستینگ
فروشگاه استوک ایران
لاستیک فروشی حبیبی
زیتون حاج صفری و پسران
کانال تلگرام درفک خبر
عکاس و خبرنگار افتخاری ما باشید
محل كد آمار