گردشگری شهری و نقش آن در اقتصاد شهرهاي شهرستان رودبار:

گردشگری یکی از بزرگ ترین مولد اشتغال و ثروت در جهان و موتور اقتصادی برای ملل توسعه یافته و در حال توسعه است.

رضا حیدری گنبکی
تاریخ انتشار: چهار شنبه 13 مارس 2019 | 09:08 ق.ظ
گردشگری یکی از بزرگ ترین مولد اشتغال و ثروت در جهان و موتور اقتصادی برای ملل توسعه یافته و در حال توسعه است. درفک خبر گردشگری شهری و نقش آن در اقتصاد شهرهاي شهرستان رودبار: امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع دنیا به شمار می آید. ، از نظر پراکنش، صنعت شماره یک جهان محسوب می شود.؛ از جانب دیگر یکی از بزرگ ترین مولد اشتغال و ثروت در جهان و موتور […]

درفک خبر

گردشگری شهری و نقش آن در اقتصاد شهرهاي شهرستان رودبار:

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع دنیا به شمار می آید. ، از نظر پراکنش، صنعت شماره یک جهان محسوب می شود.؛ از جانب دیگر یکی از بزرگ ترین مولد اشتغال و ثروت در جهان و موتور اقتصادی برای ملل توسعه یافته و در حال توسعه است.
همراه با توسعه گردشگری در نواحی شهری، برای برآوردن نیازهای که خود گردشگران بسیاری را جذب می کند.گردشگران، خدمات حمایتی بیشتری نظیر رستوران و محل اقامت ساخته می شود، البته بازدید کنندگانی که از خارج شهر می آیند تنها کسانی نیستند که از این امکانات استفاده می کنند وخود مردم شهر هم از زیرساخت ها بهره مند می شوند.
در این راستا چون امروز شهرها و مدیریت شهری در کشور ما با معضل ناپایداری درآمدی روبه رو شده است ، با برنامه‌ریزی جامع و علمی، می‌توان سهم گردشگری شهری در ایران را نیز افزایش داد و در نهایت به اقتصاد شهری و ایجاد درآمدهای پایدار شهری کمک شایانی بشود.
شهرستان رودبار نيز از اين قاعده خارج نيست ، با دارا بودن هفت شهر كه درآمد اين شهرها بر روي درآمد هاي ناپايداري مانند عوارض ساخت ، سالانه ، كمسيون ماده صد و …. تامين مي گردد .
هرچند اين نوع درآمد ها يكي از منابع مالي شهرها هستند ، كه در نگاه ديگر شهروندان نيز با مشكلات روبرو مي شوند .
و از منظر ديگر زماني كه ساخت ساز مسكن به حالت ركود در آيد به طبع آن در آمد حاصله آن نيز تقليل يافته و مديريت شهري را نيز با چالش هاي در خدمات دهي به شهروندان مواجه مي گردد .
كه با بستر هاي شهر هاي هفت گانه دارند مانند سد منجيل ، جزيره پشت سد منجيل ، توربين هاي بادي منجيل ، حاشيه سفيد رود در شهر رودبار و رستم آباد ، پل خشتي لوشان ، مناطق طبيعي و …بره سر و جيرنده با آب هوايي مناسب ، پارك سرخ سنگان رستم آباد و برخي جاذبه هاي كه در نزديكي شهر هاي فوق هستند اما در حوزه روستايي تعريف مي گردند كه با رايزني في مابين روستا و شهر فوق درآمد مشتركي با هزينه هاي جاري مي توان ايجاد نمود و تقويت اين بستر هاي امكانات جديدي را نيز با تنظيم سند چشم انداز گردشگري شهر هاي شهرستان تنظيم نمود تا در مسير كسب در‌امد پايدار براي شهر هاي شهرستان گام برداشت .
از این رو گردشگری در فرآیند عرضه و تقاضا جلوه‌هایی از توسعه را باز می نماید. کارشناسان اقتصادی با تاکید بر جنبه‌های مختلف گردشگری نقش آن را در پویایی اقتصادی بسیار مهم دانسته و سعی بر آن دارند تا با شناخت ابعاد گردشگری شهري راه‌های توسعه را در این افق بازجویند.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
ویروهاستینگ
فروشگاه استوک ایران
لاستیک فروشی حبیبی
زیتون حاج صفری و پسران
کانال تلگرام درفک خبر
عکاس و خبرنگار افتخاری ما باشید
محل كد آمار